Το γρήγορο φαγητό συμβάλλει στην κακή απόδοση και την παχυσαρκία.

ΠΗΓΗ