Την φωτογραφία μας έστειλε η φίλη μας Νένη Δέδε και βλέπουμε το πλάτανο στη πλατεία του χωριού της Σταυρούπολης στη Ξάνθη.