Μία σειρά από σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, δηλαδή τα γνωστά μας Σχέδια Βελτίωσης, φέρνει τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια».

Η απόφαση περιλαμβάνει αλλαγές και διευκρινήσεις ως προς την επιλεξιμότητα, τις δαπάνες, την αγορά ελκυστήρα και άλλα. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, αλλάζουν τα εξής:

  • Eίναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση ο χώρος συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.
  • Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει, με ευθύνη του πωλητή, να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή η πιστοποίηση του τύπου του ψεκαστικού μηχανήματος κατά ISO 16119 από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, σύμφωνα με την ΥΑ Ε8/1831/3976/21-04-2015 (ΦΕΚ 671 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση, κάθε ψεκαστικό πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή του.
  • Στο σημείο που αναφέρει ότι: «Οι βαμβακοσυλλεκτικές, οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές, οι μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο αν πραγματοποιούνται από συλλογικά σχήματα», προστέθηκε ότι «είναι επιλέξιμη μία συλλεκτική μηχανή ανά είδος, ανά συλλογικό σχήμα».
  • Είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός συσκευασίας και τυποποίησης μελιού.

Προστίθενται, μεταξύ άλλων, στις μη επιλέξιμες δαπάνες οι εξής:

  • Οι δαπάνες αγοράς κηρηθρών.
  • Οι επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.
  • Η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που υφίσταται μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας υπό προϋποθέσεις.
  • Η συγχρηματοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.
  • Η αναμπέλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

agro24.gr

The post Σημαντικές αλλαγές στα Σχέδια Βελτίωσης φέρνει τροποποιητική απόφαση του υπουργείου appeared first on Agrotes.eu.

Source link