Οι αιτήσεις για ένταξη των οφειλετών στο παραπάνω ευνοϊκό καθεστώς θα αρχίσουν στις 2 Μαΐου.

ΠΗΓΗ