Η χιονισμένη Νεμέα στην επόμενη φωτογραφία μας καί πιο συγκεκριμένα η περιοχή Ντούρμιζα.Στο βάθος της φωτογραφίας φαίνεται μέρος καί από το κάμπο της γεμάτο από αμπέλια..  Από τον φίλο μας Απόστολο Καραχοντζίτη αυτή η φωτογραφία.