Η λίμνη των Ιωαννίνων στην επόμενη φωτογραφία μας.  Ευχαριστούμε τη φίλη μας Χριστιάνθη Ηπειρώτη.