Απαγορεύτηκε η άσκηση θήρας για τρία (3) χρόνια σε έκταση συνολικού εμβαδού 31.949 στρ. (τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα στρεμμάτων) -συμπεριλαμβανομένων δασικών και αγροτικών εκτάσεων- στις περιοχές «Πιτσινάδες – Μυλοπόταμο – Αραιοί – Πιτσινιάνικα – Καλοκαιρινές – Μυρτίδια» του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά, όπως αυτές περικλείονται από τη συνεχόμενη κίτρινη γραμμή που φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα επί πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:26.000 θεωρημένο την 16-2-2018 και περιγράφονται με τα παρακάτω όρια:

«Αρχίζει από την περίφραξη του Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων, κατευθύνεται δυτικά ως την κοινοτική οδό που οδηγεί στον οικισμό Πιτσινάδες και την οποία ακολουθεί κατά μήκος έως τον οικισμό, στην συνέχεια στρίβει δεξιά και ακολουθεί την οδό μέχρι την αρχή του οικισμού Περλεγιάνικα και συνεχίζει έως τον οικισμό Ντουριάνικα.
Στη συνέχεια, ακολουθεί πορεία νοτιοδυτική έως τη ρεματιά του Κουφού Γυαλού, την οποία ακολουθεί με πορεία δυτική έως την θάλασσα, ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση νότια, έως την παραλία Καλάμι, όπου στρίβει αριστερά με πορεία ανατολική για να βρει την οδό που οδηγεί στην Παναγία την Ορφανή και από εκεί ακολουθώντας κατά μήκος την οδό φτάνει στον οικισμό του Μυλοποτάμου και στη συνέχεια στρίβει δεξιά και ακολουθώντας κατά μήκος την κοινοτική οδό, φτάνει στον οικισμό Ρίζες, όπου ακολουθεί πορεία νοτιοδυτική έως την κορυφογραμμή και ακολουθώντας τον δασικό δρόμο κατεβαίνει έως τον ΧΥΤΑ του Λαχνού.
Από εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο προς Μυρτίδια και στρίβει δεξιά στην ρεματιά, που βρίσκεται βόρεια της περιοχής των Λιμναρίων, την οποία ακολουθεί ως την θάλασσα. Εν συνεχεία, ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνει έως την περιοχή Βάνι, όπου στρίβει και ακολουθώντας τη ρεματιά καταλήγει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τον οποίο ακολουθεί κατά μήκος έως την τρίτη διασταύρωση όπου στρίβει αριστερά και μπαίνοντας στον δασικό δρόμο με πορεία βόρεια προς την Μονή Μυτριδίων συναντάει το μεγάλο ρέμα (Στακολάγγαδο) στο οποίο στρίβει δεξιά και το ακολουθεί μέχρι να συναντήσει την κοινοτική οδό Μυτριδίων-Καλοκαιρινών την οποία ακολουθεί κατά μήκος μέχρι τον οικισμό των Καλοκαιρινών και από εκεί έως τον οικισμό Πιτσινάδικα. Στη συνέχεια, κατά μήκος της κοινοτικής οδού, φτάνει στον οικισμό Καρβουνάδες διαμέσου του οικισμού Κεραμωτό και από εκεί ακολουθώντας πορεία βόρεια κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αρωνιάδικων-Κοντολιάνικων φτάνει στον οικισμό Αρωνιάδικα και συνεχίζει κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αρωνιάδικων-Ποταμού φτάνοντας στο
Γενικό Νοσοκομείο Κυθήρων από όπου ξεκίνησε»

ΠΗΓΗ