Πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 191.075.765,62 €Source link