Βρέθηκε πίστωση 18.000.000 ευρώ για πληρωμή ΠΣΕΑ που αφορά ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το 2016Source link