[ad_1]

Μεταπτυχιακό στο Περιβάλλον, εστιασμένο στην εφαρμογή, από Διδάσκοντες – προσωπικότητες του τεχνοκρατικού χώρου, που συν-διαμορφώνουν τις πολιτικές & την υλοποίησή τους (σε Ελλάδα – Ευρώπη).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσεγγίζει το περιβαλλοντικό αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο από τα υπόλοιπα αξιόλογα ΠΜΣ της χώρας, προκειμένου να εστιάσει στην εφαρμογή, στο επάγγελμα και στην ουσιαστική γνώση που πρέπει να αποκομίσει ο αυριανός τεχνοκράτης.

eptepp_general_header-668x294

Α. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του – που σπανίως συναντώνται και στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο – είναι τα εξής:

 • Διαθεματική προσέγγιση – κατά τις ανάγκες της αγοράς  εργασίας – σε όλες τις πτυχές του περιβαλλοντικού πεδίου (και όχι μόνο στις τεχνολογικές): Εμβάθυνση στις αλληλένδετες πολιτικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, γεωπολιτικές, επιχειρησιακές και νομοθετικές συνιστώσες  του περιβαλλοντικού  αντικειμένου.

 • Διεθνούς εμβέλειας Διδάσκοντες – προσωπικότητες του τεχνοκρατικού και ακαδημαϊκού χώρου, όπως Ακόλουθοι Περιβάλλοντος Ε.Ε. Ελλάδας & Κύπρου, Εθνικοί Εκπρόσωποι, Επικεφαλής Επιθεωρητής ΟΗΕ, πρ. Υπουργοί & Γεν. Γραμματείς, Σύμβουλοι Υπουργών – Γραμματέων ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΝ, μέλη διεθνών επιτροπών – συμβουλίων – οργανισμών, ερευνητές διεθνούς εμβέλειας, ειδικοί εμπειρογνώμονες, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης και των επιχειρήσεων, Καθηγητές ΕΜΠ κ.ά. ΑΕΙ.

 • Έμφαση στις σύγχρονες διαδικασίες εφαρμογής (από τη λήψη απόφασης μέχρι την υλοποίησή της).

ΒΣημασία των σπουδών στο περιβαλλοντικό αντικείμενο και στόχοι του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές & Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος».

 • Η σημασία του περιβαλλοντικού αντικειμένου είναι συνεχώς αυξανόμενη και δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις τις οικονομίας, αλλά από δύο βασικές (φυσικές) παραμέτρους: Την Κλιματική Αλλαγή και την αύξηση του πληθυσμού (ιδιαίτερα δε, του αστικού πληθυσμού).

 • Λόγω αυτών των δύο φυσικών φαινομένων, αυξάνεται συνεχώς η παραγωγή πλαισίων ρύθμισης από την Ε.Ε., οι οποίες ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες, διεθνείς συμφωνίες, προδιαγραφές κ.λπ.). Εν συνεχεία, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη για τις υλοποίηση αυτών των ρυθμίσεων στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα (π.χ. το ζήτημα των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, η διαχείριση των λυμάτων, η διαχείριση των υδατικών πόρων κ.λπ.).

 • Στόχος του ΠΜΣ-ΕΠΤΕΠΠ είναι η κάλυψη της αυξανόμενης επαγγελματικής ζήτησης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στην Ε.Ε.

 • Στόχος είναι επίσης να δώσει μια επαγγελματική διέξοδο σε πολλές ειδικότητες που έχουν συρρικνωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης.

 • Στο πλαίσιο μαθημάτων του ΠΜΣ, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού – τεχνολογικού ενδιαφέροντος, Εργασίες πεδίου, Εκπόνηση περιβαλλοντικών projects.

 • Οι Φοιτητές του Προγράμματος έχουν την Δυνατότητα  εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής .

Γ.  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε κάθε σχετική επιστημονική ειδικότητα στελεχών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε ελεύθερους επαγγελματίες ή σε εκπαιδευτικούς.

 • Μηχανικούς και άλλες συναφείς με το αντικείμενο ειδικότητες.

 • Σε επιστήμονες που ήδη δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο περιβαλλοντικό πεδίο.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες Πολιτικές & Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.) είναι, εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας (ΦΕΚ 2132/Β/28-8-13) και γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Διάρκεια: Τρία (3) ακαδ. εξάμηνα στην κανονική φοίτηση, δηλαδή δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων (8,5 μήνες) και ένα (1) εξάμηνο η διπλωματική εργασία. Υπάρχει δυνατότητα και μερικής φοίτησης (5 εξάμηνα) ή συνδυασμού μερικής και κανονικής φοίτησης.

Εισαγωγή φοιτητών – προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: www.alfavita.gr

 

[ad_2]

Source link