Γεωργία
Like

Αλλαγή Δασμολογικών Κλάσεων

12 Σεπτεμβρίου 2017
276 Views
0 Comments
3 seconds read
no-cover

Διαπιστώσαμε ότι δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ή ότι υπάρχει σύγχιση όσον αφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει σχετικά με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (σύστημα TARIC). Έτσι, λοιπόν, προστέθηκαν δύο ακόμη ψηφία, ώστε να διαχωρισθεί το τυποποιημένο έως και 5 λίτρα από τις μεγαλύτερες συσκευασίες (χύμα). Το σύστημα των 10 ψηφίων λειτουργεί όπως οι γνωστές ρώσικες κούκλες μπάμπουσκες.Ειδικότερα:
15 09 Ελαιόλαδο
15 09 10
15 09 10 20 Εξαιρετικό παρθένο
15 09 10 20 10 Εξαιρετικό παρθένο σε συσκευασίες έως και 5 λίτρα
15 09 10 20 90 Εξαιρετικό παρθένο σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 λίτρων (χύμα)
15 09 10 80 Παρθένο
15 09 10 80 10 Παρθένο σε συσκευασίες έως και 5 λίτρα
15 09 10 80 90 σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 λίτρων (χύμα)
15 09 10 10 Λαμπάντε
Πρόκειται για μία ευπρόσδεκτη αλλαγή που θα προσδώσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές. Εξ άλλου εδώ και χρόνια οι ΗΠΑ εφαρμόζουν διαφορετικό κωδικό ανάλογα αν το ελαιόλαδο είναι σε συσκευασία έως 18 λίτρα ή μεγαλύτερη.

Πηγή: http://www.olivenews.gr/el/article/8427