ΥΠΕΝ: Πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ επέβαλαν τα Σώματα Επιθεωρητών σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα

Γεωργία

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4.850 €

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

28.600 €

ΣΚΡΑΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.900 €

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23.000 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2.500 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΟΡΟΙ

6.150 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

45.661 €

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ.ΟΡΟΙ

29.600 €

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

500 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4.250 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

24.600 €

Διεξαγωγή Αγώνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ.ΟΡΟΙ

27.750 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

23.500 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7.650 €

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

55.300 €

ΣΦΑΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΟΡΟΙ

1.750 €

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

6.600 €

Ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα

της βιομηχανικής παραγωγής

και της κατανάλωσης (ΣΚΡΑΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

8.400 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

    302.561 €

ΠΗΓΗ