Η Λέσχη Επιστημόνων Μελέτης και Προστασίας της Μυκητοχλωρίδας και του Δάσους ν. Λάρισας «AMANITA CAESARIA», ενόψει της φθινοπωρινής καρποφορίας των μανιταριών, θα πραγματοποιήσει τα εξής μαθήματα:

-Πιστοποίηση μανιταριών με βάση τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά τους, τη συμβίωσή τους με φυτικούς οργανισμούς και γενικότερα με τον βιότοπο.
-Πιστοποίηση μανιταριών με τη βοήθεια χημικών αντιδραστηρίων.
-Πιστοποίηση μανιταριών με μικροσκοπική εξέταση ιστών με μεγέθυνση 1200.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την εξαγωγή χρωμάτων από τους μεγαλομύκητες, τη γενικότερη φαρμακευτική τους δράση και τη γευσιγνωσία τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του προέδρου του Συλλόγου κ. Νικ. Σδραβόπουλο: 2410-252.079 και 6986-535.273.

Source link