Παρουσίαση προγράμματος WetMainAreas για την προστασία υγροτόπων

Χωρίς κατηγορία

, , ( ) INTERREG Balkan Mediterranean WetMainAreas , 11 , 8 . .

(, , , , ). , , , .

WetMainAreas (monitoring), . , , , , , . , , ( , , ) , .

WetMainAreas , . , , . , (1/10/2018) .

.

Source link