Πολλές και σπάνιες οι αφίξεις στο Δέλτα Έβρου

Γεωργία
Πάνω από 100.000 μεταναστευτικά πουλιά βρίσκονται ήδη στο Δέλτα του Έβρου για να ξεχειμωνιάσουν.

ΠΗΓΗ