Την Τετάρτη 12/12/18 και περί ώρα 17.30, οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες κ.κ. Δελής Ανδρέας και Θεοδωρόπουλος Λεωνίδας εκτελώντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού Κορινθί […]

ΠΗΓΗ