Προς διευθέτηση φαίνεται ότι οδεύει το θέμα που έχει ανακύψει με τους αλιείς βιντζότρατας.

ΠΗΓΗ