Ενώ εγώ που ρίχνω στις όμορφες όπου θέλω δεν μπορεί κανείς να μου προσαψει τίποτα.  :yahoo:  :yahoo:

ΠΗΓΗ