Καλημέρα σας, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες,

κερασμένα τα σημερινά!

ΠΗΓΗ