Στην διάθεση πίστωσης του ποσού των 9.000.000 ευρώ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου όπως τονίζεται να πιστωθούν υπόλοιπα για γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (δράσεις 1.4, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1, 3.6, 4.1 και 4.2) προηγουμένων ετών.

Τα χρηματικά ποσά που θα καταβληθούν αφορούν μέτρα για:

– Απονιτροποίηση

– Αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων

– Διατήρηση του απελώνα Θήρας

– Αμειψισπορά

– Ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού

– Ολοκληρωμένη διαχείριση τεύτλων

– Αγρανάπαυση κ.α

Δείτε εδώ την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια

The post Έρχεται πληρωμή 9 εκατ. για εξόφληση υπολοίπων σε γεωργοπεριβαλλοντικά appeared first on Agrotes.eu.

Source link