Αειφορική διαχείριση και προστασία του τρυγονιού στην Ευρώπη προτείνει η Ελλάδα

Γεωργία
 Επιτρέπει το κυνήγι του είδους από 20/8 έως 14/9 σε περιορισμένες μόνο περιοχές της χώρας.

ΠΗΓΗ