Ζητούνται απαντήσεις συγκεκριμένες και επί της ουσίας

Γεωργία
Ποια η διαφορά, των στοιχείων – δεδομένων που περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ, με τα στοιχεία – δεδομένα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου;

ΠΗΓΗ