Αν θα υπάρξει άμεσα αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει ζημιές που σήμερα δεν αποζημιώνονται.

ΠΗΓΗ