Από 01.01.14, φορολογούνται και οι επιδοτήσεις σχεδόν στο σύνολό τους.

ΠΗΓΗ