Άγριος πόλεμος διεθνών κεφαλαίων μαίνεται γύρω από την τύχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

ΠΗΓΗ