Ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε στη συνέχεια ότι την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να δημιουργήσει μια νέα διαδικασία σύνταξης πρωτοκόλλων κατεδάφισης χωρίς διοικητικά κωλύματα.

ΠΗΓΗ