Για δράσεις προστασίας των καλλιεργειών από φυσικά φαινόμενα.

ΠΗΓΗ