Από το παραπάνω ποσό τα 3.750.600 ευρώ διατέθηκαν σε 279 Νέους Αγρότες. Επίσης, ποσό της τάξης των 3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκε στο Μετρό 01: δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις). Τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν σε μελισσοκομικά προγράμματα, ομάδες τοπικής δράσης leader και άλλες δράσεις

The post Πληρωμές σε νέους αγρότες και άλλα προγράμματα appeared first on ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

ΠΗΓΗ