Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΖΑΧΑΡΗΣ και τα προϊόντα της, έχουν,  ισχυρή αναγνώρισιμοτητα αλλά και  υψηλά μερίδια αγοράς.

ΠΗΓΗ