Τα Κυνηγετικά Νέα κυκλοφορούν και αυτή την Τετάρτη με πλούσια ύλη για τον έλληνα κυνηγό

Τα θέματα αυτού του φύλλου
Οι καταιγίδες έδιωξαν τα ορτύκια
Οι βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν… αλαλού […]

ΠΗΓΗ