Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν 2.610.128 ευρώ σε 4.297 δικαιούχους.

ΠΗΓΗ