Ένα Χάλκινο μετάλλιο και δύο Έπαινοι στον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας ΑΓΧΙΑΛΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ».

ΠΗΓΗ