Δόθηκε εντολή στους Επιθεωρητές Δόμησης να μεταβούν στην περιοχή προκειμένου να υπάρξει πλήρης και θεσμική πληροφόρηση.

ΠΗΓΗ