Στο πλαίσιο της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων εργασίας σας υπενθυµίζουµε.

ΠΗΓΗ