Δεν έχει γίνει τροποποίηση του Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, ούτε τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

ΠΗΓΗ