Έγινε σύσκεψη στην Καβάλα για το θέμα της διέλευσης του αγωγού ΤΑΡ αλλά δεν κάλεσαν το ΓΕΩΤΕΕ

Source link