Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος χρηματοδοτεί από το 1994-1995 έως και σήμερα, επί 23 συναπτά έτη, το ερευνητικό πρόγραμμα «Άρτεμις». Το «Άρτεμις» είναι η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη των θηραματικών πληθυσμών της χώρας, μέσω της συστηματικής καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης. Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την εκπόνηση της μελέτης, ακολουθεί την πιο ενδεδειγμένη διεθνώς μέθοδο, [&hellip

The post Συμπλήρωσε και εσύ το πρόγραμμα ΄΄Άρτεμις΄΄ appeared first on KynoClub.gr.

Source link