Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Πύλης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του με θέση βοηθού γραμματέως (1 θέση), για την έκδοση αδειών κυνηγετικής περιόδου 2018 – 2019, θα προβεί στην προκήρυξη μειοδοτικού διαγ […]

ΠΗΓΗ