Με απόφαση του αρμοδίου υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, απαγορεύτηκε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραµάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύµφωνα µε το άρθρο 4 της µε αριθ. 1 […]

ΠΗΓΗ