Το καρπούζι υπάρχει σε ιστορικές αναφορές από το 2500 π.χ.

ΠΗΓΗ