Δεν έχουν λάβει τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Δάσωσης Γεωργικών Γαιών».

ΠΗΓΗ