Πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23.7.2018 

ΠΗΓΗ