Την υλοτόμηση πραγματοποιεί ο  Δασικός Συνεταιρισμός Στενής Ευβοίας.

ΠΗΓΗ