χαχαχαχαχαχαχα….για να έχει πράσινο συγκεντρωτήρα πρέπει να είναι κορυφή το φυσίγγι….

ΠΗΓΗ