ΣΘΕΒ : «Επαναφορά υποχρέωσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τις επιχειρήσεις»

Γεωργία
Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό εκδίδεται, πλέον, προαιρετικά για τις εταιρείες.

ΠΗΓΗ