Επισημαίνουμε ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον »ιστορικό ορθοφωτοχάρτη» θα αποσταλλεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

ΠΗΓΗ