Επισημαίνουμε ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον ”ιστορικό ορθοφωτοχάρτη” θα αποσταλλεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

ΠΗΓΗ