Οι βροχές κατέστρεψαν τον Μπασμά, μόνη ελπίδα των παραγωγών οι ενισχύσεις μέσω ΠΣΕΑ

Source link