Ο προβληματισμός αφορά την εγκατάσταση ανθεκτικότερων ποικιλιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

ΠΗΓΗ