Στον Β. Έβρο, η πλειοψηφία των αγροτεμαχίων βρίσκονται σε ξηρικές περιοχές και είναι πολυκερματισμένα.

ΠΗΓΗ