Οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 13,4 δις. ευρώ, έναντι 11,8 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6 δις. ευρώ, δηλαδή 13,7%.

ΠΗΓΗ